Menu
Your Cart

Όροι Χρήσης

Γενικά

Το  pinkavenue.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία pinkavenue που εδρεύει στη Πετρούπολη στην Αττικη. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και  περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας που βρίσκεται στην διεύθυνση pinkavenue.gr .

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις καθώς και με τα  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ,  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ , διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.pinkavenue.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Περιορισμένη άδεια

Το 
pinkavenue.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Μεταβολές

Το 
pinkavenue.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το pinkavenue μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το 
pinkavenue.gr, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το pinkavenue.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της 
pinkavenue και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γενικά

Κατά την τοποθέτηση μίας παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από πλευράς του χρήστη κάποιων προσωπικών του δεδομένων που θα επιτρέψουν εν συνεχεία στην Εταιρεία μας να επεξεργαστεί την εν λόγω παραγγελία. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει των επιταγών του Νόμου 2472/1997 περί "Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα", των αποφάσεων και κανονισμών της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Εταιρεία υπεύθυνα δηλώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των παραγγελιών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Ιστοσελίδας μας, και δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για αυτό σκοπού. 
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο και/ή τις αρμόδιες Αρχές.

Cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δε συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες και δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες στον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό τηλέφωνό σας. Υπάρχουν για να επιτρέπουν τη λειτουργία των ιστότοπών μας και για να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τις πληροφορίες και τις διαφημίσεις που είναι πιο χρήσιμες στους επισκέπτες.

Κάποια άλλα cookies μάς βοηθούν να εντοπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις εργασίες μας στο Διαδίκτυο. Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν συλλέγονται.Οι άνθρωποι του pinkavenue δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να σας αναγνωρίσουν. Παρατηρούν στοιχεία, όπως είναι ο απαιτούμενος χρόνος φόρτωσης των ιστοσελίδων και οι πληροφορίες που προσελκύουν περισσότερο τους επισκέπτες. Συμβάλλουν επίσης στον εντοπισμό των τμημάτων των ιστότοπών μας που δεν λειτουργούν σωστά, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιδιόρθωση όποιων προβλημάτων.

Ένας τρίτος τύπος cookies μάς ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία της διαφημιστικής μας προβολής στο Διαδίκτυο και για τις τοποθεσίες που πρέπει να επιλέξουμε για τις ηλεκτρονικές μας διαφημίσεις. Ομοίως, αυτά τα cookies δεν συλλέγουν οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία. Μας ενημερώνουν αν κάποια από τις διαφημίσεις μας σε άλλον ιστότοπο, όπως το Google ή κάποια επιλεγμένα social networks, ανακατεύθυνε κάποιον επισκέπτη στον ιστότοπο του pinkavenue.gr.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα cookies για να μας βοηθήσουν να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που ενδιαφέρονται περισσότερο για τα προιόντα του pinkavenue.gr.